El Raimat Golf Club millora l’accés al Forat 1

Avui s’ha realitzat en l’accés al Forat 1 del Raimat Golf Club, el disseny d’un parterre de maó per millorar l’entrada al tee.

L’obra s’ha dut a terme gracies a la colaboració de l’empresa TEALSA, especialitzada en la fabricació de productes ceràmics bàsics en la construcció.