ORDRE DE MÈRIT 2022

El Comitè de Competició ha redefinit el sistema de l’Ordre de Mèrit del Club per tal de donar-li un caire més golfístic i que premiï als millors jugadors socis del Club jugant tots en igualtat de condicions, avantposant aquests objectius als de la cerca del màxim d’inscripcions.

En aquest sentit aquests son els principals trets de la competició:

  • Es jugarà principalment els diumenges i respectant les sortides matineres de socis que no juguen la OM.
  • Es jugarà per ordre de handicap o de classificació.
  • Es jugarà MEDAL PLAY (Stroke Play) amb màxim de cops)
  • Les categories seran indistintes (Homes-Dones)
  • El preu d’inscripció per volta es de 10€
  • Els premis son descomptes en competicions 2023


Confiem que aquest replantejament en altegí el sà esperit esportiu i competitiu dels nostres socis i per tant de Raimat Golf Club.

Comparteix
Scroll to top