Reglament Esportiu

Aquest és el reglament per a l’organització i realització de les competicions que es realitzin al Raimat Golf Club

Normativa per a les Inscripcions

L’anunci del torneig que se celebra s’exposarà al tauler d’anuncis del club amb 15 dies d’antelació, a les 10.00 hores, a la data fixada de celebració.

2º Trams d’Horaris. Existiran 3 trams horaris:

  • Tram 1: De 08.20 a 10.30 hores (màx. 51 jugadors)
  • Tram 2: De 10.40 a 12.30 hores (màx. 48 jugadors)
  • Tram 3: De 12.40 a 15.00 hores (màx. 54 jugadors)

3º Les inscripcions es realitzaran per rigorós ordre de petició (excepte els compromisos del sponsor) i els jugadors podran triar el seu tram de sortides. Cada tram es realitzarà per “ordre de handicap” de MENOR a MAJOR.

Les inscripcions es faran personalment a la RECEPCIÓ DEL CLUB, per TELÈFON (973 737539-40) o E-mail (recepcio@raimatgolf.com).

Si una persona inscriu a un altre jugador a la prova, aquest haurà de comunicar el tram horari que triï. Si aquest jugador no es presenta o no avisa de la seva cancel·lació, la persona que l’hagi inscrit ES RESPONSABILITZARÀ del pagament de la inscripció.

6º Les inscripcions s’abonaran el dia de la prova. Si un inscrit avisa de la seva baixa al torneig, el dia anterior abans de les 14.00 H. a la celebració de la mateixa, no se li cobrarà la inscripció.

7º ES COBRARÀ INSCRIPCIONS als inscrits que no compareguin al torneig i als inscrits que anunciïn la seva baixa passades les 14.00 h. del dia anterior a la prova.

Els horaris dels tornejos sortiran publicats al tauler d’anuncis, web del club i enviats per SMS amb 2 dies d’antelació a les 14.00 hores.

El Comitè de Competició es reserva el dret de situar “controladors” als tornejos quan ho consideri convenient per al bon desenvolupament i control de la competició.

10º La “Llista d’Espera” i “Torn d’Espera” seguiran el seu funcionament habitual.