Adjuntem la informació per a possibles interessats en l’Escola Raimat Golf en la nova temporada 2015-2016.

És important avisar l’abans possible, ja que durant aquest mes prepararem els grups pels entrenaments continuats.

Es treballarà en grups de 3 o 4 jugadors:

SETMANA INICI: 28 setembre

SETMANA FINAL: 20 de juny

Es un nou format per ensenyar als alumnes a millorar el seu rendiment. Aquest format esta dividit en 4 parts:

PART 1: Entendre la causa i efecte

Tothom hauria de conèixer quines son les seves virtuts i debilitats, i en quin nivell està per a poder determinar el següent objectiu de forma realista.

PART 2: Practica supervisada

En aquest punt, els jugadors entrenaran sota supervissió. D’aquesta manera, ens assegurem de que les debilitats vagin desapareixent i que el jugador aprofiti millor el seu temps.

PART 3: Transferencia de l’entrenament

En aquest punt s’ajuda als jugadors a que puguin demostrar les seves habilitats de golf en condicions, que són una simulació de les que el jugador experimenta al camp en competició.

PART 4: Jugar

En aquestes sessions d’entrenament al camp es proporciona una guia adicional en l’habilitat de pressa de decissions i auto-gestió del propi joc .


En aquest format ens podem assegurar de que els jugadors aprenen i practiquen el realment necessari, optimitzant millor el temps, i transmetre als alumnes que cal entrenar de forma continuada per aconseguir que les millores es puguin reflexar al camp .

EN CAS DE QUE ESTEU INTERESATS EN AQUESTS ENTRENAMENTS, podeu contactardirectament amb el Director de l’Escola, Toni Farreras

Tel: 625602006

Email: tonifarrerasgolf@gmail.com

Podeu descarregar el programa aquí: Programa 2015-2016