Pàdel Raimat Golf Club confia en l'Acadèmia Sònia Colomina.