Categoria: Camp de golf

Pinchado y Recebo de Greens, Lunes 2 de Agosto

El camp de golf és la base del club, i la principal atracció pels jugadors que visiten Raimat. Per aquest motiu, la Junta Directiva ha contractat a l'empresa Selprats, especialitzada en la gestió tècnica integral de camps de golf, per a realitzar una auditoria sobre l'estat del camp i concretar un pla d'inversió que determini els aspectes de millora als quals donar prioritat. Podeu veure alguns dels seus projectes realitzats a través d'aquest enllaç.

La primera millora és la reprogramació del sistema de reg del camp. L'objectiu és aconseguir la màxima eficiència per estalviar aigua i poder invertir en altres necessitats del camp de golf. Per a fer-ho, el personal de manteniment necessita fer les comprovacions amb els programadors forat a forat. En conseqüència, haurem d'anar tancant alternativament tots els forats (horari de tancament: de 8.00h a 15.00h únicament entre setmana), fins haver efectuat l'actuació als 18 forats. 

La Junta Directiva agraeix la comprensió dels socis des del convenciment que aquestes actuacions suposaran una millora notòria al camp de golf.

Millores del camp: reprogramació reg

El camp de golf és la base del club, i la principal atracció pels jugadors que visiten Raimat. Per aquest motiu, la Junta Directiva ha contractat a l'empresa Selprats, especialitzada en la gestió tècnica integral de camps de golf, per a realitzar una auditoria sobre l'estat del camp i concretar un pla d'inversió que determini els aspectes de millora als quals donar prioritat. Podeu veure alguns dels seus projectes realitzats a través d'aquest enllaç.

La primera millora és la reprogramació del sistema de reg del camp. L'objectiu és aconseguir la màxima eficiència per estalviar aigua i poder invertir en altres necessitats del camp de golf. Per a fer-ho, el personal de manteniment necessita fer les comprovacions amb els programadors forat a forat. En conseqüència, haurem d'anar tancant alternativament tots els forats (horari de tancament: de 8.00h a 15.00h únicament entre setmana), fins haver efectuat l'actuació als 18 forats. 

La Junta Directiva agraeix la comprensió dels socis des del convenciment que aquestes actuacions suposaran una millora notòria al camp de golf.

Scroll to top