ESCOLA INFANTIL DE RAIMAT GOLF CLUB 2021-2022

amb el patrocini de

La Escuela Infantil Raimat Golf Club va dirigida a menores entre los 5 y los 17 años, en función de la actividad.

Las actividades que ofrece la Escuela Infantil Raimat Golf Club son golf, pádel i la multideportiva.

La escuela de golf i de pádel se ofrecen tanto entre semana, como en fin de semana.

La actividad multideportiva, que incluye golf, pádel y juegos físicos, se ofrecen en fin de semana.

Todas las actividades que ofrece la Escuela infantil se pueden combinar entre sí.

MULTIESPORT

– FIN DE SEMANA –
Golf – Pádel – Juegos físicos

HORARIO
Sábados y/o domingos de 11:00 a 13:00.
(Clases entre semana en función de la demanda)

PRECIOS
MATRÍCULA: 50€ (Incluye equipación y eventos)

SOCIOS:
10 cuotas mensuales de 32 € (1 día) y de 60 € (2 días). 

NO SOCIOS:
10 cuotas mensuales de 49 € (1 día) y de 90 € (2 días).

GOLF

logotf

Raimat Golf Club confía un año más en la Academia Toni Farreras para la enseñanza avanzada de golf a nuestros Juveniles.

CARACTERÍSTICAS
En el siguiente enlace pueden conocer más a fondo el programa de la Academia TF. ver prezi       ver PDF

INSCRIPCION ACADEMIA TF
En aquest enllaç. pueden hacer la pre inscripción en la Academia Infantil TF (una por alumno)

PADEL

HORARIO
Martes a viernes:
de 17:30 a 18:30
de 18:30 a 19:30
Sábado y domingo:
de 9:30 a 10:30
de 10:30 a 11:30
de 11:30 a 12:30

PRECIOS
MATRÍCULA: 50€ (Incluye equipación y eventos)

SOCIOS:
10 cuotas mensuales de 23 € (1 día) y de 40 € (2 días).
NO SOCIOS:
10 cuotas mensuales de 32 € (1 día) y de 59 € (2 días).

COVID-19

1. Normativa COVID i accès instalacions. Veure

2. Declaració responsable per families d'esportistes menors d'edat Veure

NORMATIVA I INSCRIPCIÓ

La inscripció es podrà realitzar des del 13 de setembre fins que s’esgotin les places, mitjançant el formulari de la web del Raimat Golf Club.

Les activitats de l’Escola de Raimat Golf Club van dirigides a infants nascuts entre els anys 2004 i 2016, en funció de l’activitat.en funció de l’activitat.

En el moment de realitzar la inscripció, hauran d’abonar la matrícula corresponent al programa, no reemborsable. La resta s’haurà d’abonar mitjançant quotes mensuals domiciliades.

Per formular canvis en els horaris o donar‐se de baixa de l’activitat, serà necessari comunicar la incidència, únicament per mitjà de correu electrònicesportiva@raimatgolf.com), abans del desè dia del mes en curs. Els canvis que es comuniquin fora del termini establert s’aplicaran en la propera mensualitat, sense efectes retroactius.

S’exceptua el cas de lesions greus que impliquin una baixa mèdica superior a un mes. A tal fi, s’haurà de justificar la situació a través del corresponent informe mèdic.

L’IBAN on realitzar la transferència de la MATRÍCULA és: ES59 3060 2001 0724 4796 6827.Al concepte s’haurà d’indicar el nom del nen o la nena..

Un cop efectuat el pagament de la MATRICULA no es podrà retornar l’import abonat si no és per una causa mèdica greu o causa de força major i en cap cap quan s’hagi iniciat el curs. El confinament individual no donarà lloc al reembors de la matrícula ni de les mensualitats o part proporcional de les mateixes.

Tenint en compte la situació sanitària en la que estem, és possible que hi hagi algun canvi en el funcionament de les activitats. La normativa COVID s’haurà d’acceptar al tramitar la inscripció. . Consulta-la aquí.

El pare, mare o tutor és qui ha de comunicar a l’organització qualsevol aspecte relacionat amb la salut del menor que pugui afectar el desenvolupament de l’activitat.

L’equip tècnic es reserva el dret de decidir sobre la continuïtat o no d’un/a nen/a en l’activitat si la seva conducta afecta al bon desenvolupament de l’activitat.

Es recomana no portar aparells electrònics, tals com telèfon mòbil, reproductor MP3 i/o similars, així com diners o qualsevol material susceptible de perdre’s o de ser robat. En cap cas, el Club o els monitors es faran càrrec d’aquest material.

El Raimat Golf Club es reserva el dret de modificar qualsevol activitat que no es pugui dur a terme tal i com estava prevista o que no arribi al mínim d’inscrits establert, amb retorn de la matrícula.

Tots els inscrits estaran coberts per l’assegurança d’accidents del Raimat Golf Club.

SOCI INFANTIL/JUVENIL

Es recorda que és soci aquell nen i nena que paga la quota mensual, i respecte del qual s’ha pagat la quota d’entrada.

OFERTA ALTES 2021

Aquell que el seu pare/mare; padrí/na, sigui soci/a, podrà donar-se d’alta, sense pagar la quota d’entrada.

Oferta pels menors de 21 anys, fins el 31/12/2021.

Pots consultar les tarifes mensuals aquí..

MINICLUB

Què és el Mini Club Raimat?

Es tracta d'un espai dins del Raimat Golf Club on els més petits gaudiran i conviuran amb la realització de múltiples activitats dirigides especialment a ells, amb un aire familiar; serà el seu marc social.

Qui pot formar part del Mini Club Raimat?

Des dels 4 fins als 14 anys, tots els socis formen part automàticament del Mini Club Raimat i també tots els pre-socis..

Quins avantatges té formar part del Mini Club Raimat?

Podràn sortir al camp a preu reduït, participar en tots els tornejos infantils que s'organitzin pel Club, apuntar-se a les activitats que es realitzin des de l'escola, formar part de l'equip, etc.

 

Comparteix
Scroll to top