Recorregut

El camp va ser projectat per l'estudi d'arquitectura de Pepín Rivero, que va propiciar un camp flexible, amb carrers molt amples on es poden utilitzar tots els pals de la bossa, i sempre amb el màxim respecte per l'entorn natural, marcant fins i tot a l'interior zones "hazards" com a àrees naturals protegides.

A l'abril de 1994 es van inaugurar els primers 9 forats.

La segona fase de camp, és a dir, la culminació dels actuals 18 forats, va ser desenvolupada per un equip de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària de Lleida l'any 2000, sent inaugurada oficialment per l'Il·lustríssim Alcalde de Lleida, Antoni Siurana i Saragossa, el 15 de juny de l'any 2002.

Scroll to top