Regles locals

Són d'aplicació les Regles de Golf de la Reial Federació Espanyola de Golf, les Regles Locals Permanents de la Federació Catalana de Golf i les següents REGLES LOCALS:

1. FORA DE LÍMITS (Regla 2.1)

1.2 Existeix un fora de límits intern entre els forats 9 i 10 que afecta únicament el joc del forat 9.

2OBSTRUCCIONS INAMOVIBLES (Regla 16.1)

2.1 Les estaques que defineixen el fora de límits interns del forat 9, quan es juga un altre clot de camp.

2.2 Tots els camins de l'àrea de camp i les seves séquies.

2.3 Hi ha dues Zones de dropatge opcionals per al camí que transcorre des del green de l'Hoyo 13 fins al green de l'Hoyo 15. La ZD de l'Hoyo 15 només per quan es juga aquest forat.

3. ÀREA DE PENALITZACIÓ - ZONES DE dropatge OPCIONALS (Regla 17)

3.1 Forat 4 : Per a l'AP exclusivament quan es juga aquest forat.

3.2 Forat 5 : Només per a les boles que reposin o es perdin en l'AP creuant la línia marcada per estaques vermelles amb ratlles blanques.

4. WASTE AREA

4.1 Són les zones desproveïdes d'herba, amb aparença de búnker. Forman parte del área general, teniendo la consideración de rough.

5. PRÀCTICA ABANS I ENTRE VOLTES - La Regla 5.2 és modificada de la següent manera:

5.1 Hi ha una zona al camp, habilitada pel comitè, a l'esquerra del tee del forat 3 on està permesa la pràctica abans o entre voltes.

6. COL·LOCACIÓ DE LA BOLA

6.1 Procediments de Comitè. Secció 8 I-3 : 20 centímetres

6.2 Penalització per infracció d'aquesta regla local: Joc per cops "Stroke Play": 2 cop .

 

 

Share
Scroll to top